"Gandras" išnaudoja galimybes užsienyje

UAB „Gandras Energoefektas” 2013 m. sausio mėnesį baigė įgyvendinti projektą „UAB „Gandras Energoefektas” siūlomų kogeneracinių jėgainių eksporto rinkų plėtra”, kurį iš dalies finansavo Lietuvos Respublika ir Europos regioninės plėtros fondas.

 

Projekto tikslas - siūlomų kogeneracinių jėgainių eksporto rinkų plėtra. Įsigytos rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo priemonės. Parengta eksporto plėtros strategija, atlikti rinkų tyrimai, taikytos rinkodaros priemonės, dalyvauta 4 specializuotose parodose. Vykdant projektą padidinti pardavimai užsienio rinkose, užmegzti ryšiai su užsienio partneriais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 36 mėn.

Projekto dėka UAB „Gandras Energoefektas” padidino savo žinomumą. Tikimasi, kad tai duos daug naudos skatinant eksportą bei ieškant patikimų verslo partnerių. Bendra projekto vertė - 284.635 Lt be PVM investicijų, iš kurių 70 proc. gauta ES struktūrinės paramos forma.

Pasak UAB „Gandras Energoefektas” direktoriaus Dmitrij Podčernin, įgyvendinant projektą, pavyko užmegzti naujus ryšius su klientais, išplėsti savo veiklą užsienio rinkose.