„Gandras“ siekia pagerinti kokybę

UAB „Gandras Energoefektas“ nuo 2012 m. kovo 30 d. įgyvendino projektą „UAB „Gandras Energoefektas“ verslo produktyvumo ir konkurencingumo didinimas, diegiant inovatyvius e-verslo sprendimus“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos regioninės plėtros fondas. Projekto pabaiga yra 2013 m. birželio mėn.


Šiuo projektu buvo siekiama optimizuoti su paslaugų teikimu susijusių verslo procesų atlikimą, panaudojant informacines technologijas. Nedarant papildomų investicijų į informacines technologijas, nebūtų galima maksimaliai padidinti darbo našumo, apyvartos apimčių. Todėl įmonei būtini inovatyvūs e-verslo sprendimai, kurie kompleksiški ir integruoti, apjungiantys ir optimizuojantys valdymo procesus. Projektas skatina platesnį informacinių technologijų naudojimą, užtikrina kokybišką paslaugų teikimą.
Projekto poreikį nulėmė augantys reikalavimai paslaugų kokybei, nepakankamas užimtumo išnaudojimas, žemas darbo našumas ir operatyvumas, pasitaikančios klaidos, vadybinės informacijos ir efektyvaus finansų valdymo stoka.
Numatoma, jog įgyvendinus šį projektą, darbo našumas kiekvienais metais didės. Tokios prognozės sudarytos atsižvelgiant į kiekvienais metais stebimas augimo tendencijas ir į tai, kad įdiegus inovatyvius e-verslo sprendimus, sutrumpės paslaugų teikimo laikas, darbuotojai turės naujų gebėjimų, efektyviau bus išnaudojamas tiek klientų, tiek darbuotojų laikas.
Projekto tikslas – padidinti UAB „Gandras Energoefektas“ verslo produktyvumą. Uždavinys – sukurti unikalią programinę įrangą ir įsigyti jai reikalingą kompiuterinę techniką. Įsigyta verslo valdymo sistema ir kompiuteriai (4 vnt.)
Bendra projekto vertė – 157.570,00 Lt investicijų, iš kurių 50 proc. gauta ES struktūrinės paramos forma.