„Gandras“ įdiegė energijos vartojimo vadybos sistemą

europe

Įvertinus rinkos situaciją UAB „Gandras energoefektas“ nustatė, jog siekiant padidinti konkurencingumą, pardavimų ir eksporto apimtis, būtina užtikrinti efektyvesnį energijos vartojimą. Šiam tikslui buvo būtina įdiegti energijos vartojimo vadybos sistemą. Sistemos diegimas leidžia sumažinti energijos sąnaudas, neigiamą poveikį aplinkai ir patvirtina, jog įmonės gamyba vystoma laikantis aplinkai mažiau kenksmingų principų.

Pagrindinės problemos, kurias siekiama išspręsti įdiegus energijos vadybos sistemą yra neigiamas poveikis aplinkai, didelės energijos sąnaudos, energijos valdymo politikos įmonės viduje neapirėžtumas, nepakankamas informuotumas apie energijos valdymo galimybes ir būtinybę, neapibrėžtas energijos sąnaudų matavimo planas ir neišnaudojamos energijos taupymo galimybės.

UAB „Gandras Energoefektas“ 2014 m. gegužės mėnesį baigia įgyvendinti projektą „UAB „Gandras Energoefektas“ konkurencingumo didinimas diegiant energijos vartojimo valdymo sistemą“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto tikslas – energijos vartojimo vadybos sistemos įdiegimas ir sertifikavimas siekiant padidinti įmonės eksportą. Projekto veiklos yra energijos naudojimo vadybos sistemos ISO 50001 įdiegimas ir sertifikavimas, darbuotojų apmokymas.

Įgyvendinus projektą tikimasi padidinti pardavimus užsienio rinkose, užmegzti naujus ryšius su užsienio partneriais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 15 mėn.

Projekto dėka UAB „Gandras Energoefektas“ padidino savo žinomumą. Tikimasi, kad tai duos daug naudos skatinant eksportą bei ieškant patikimų verslo partnerių. Bendra projekto vertė – 30 480Lt be PVM investicijų, iš kurių 50 proc. gaunama ES struktūrinės paramos forma.