ISO 14001:2004 politika

UAB “GANDRAS ENERGOEFEKTAS”

APLINKOSAUGOS POLITIKA

UAB „Gandras Energoefektas” aplinkosaugos politika yra aplinkos apsauga, visų pirma, technogeninio poveikio aplinkai mažinimas.

Pagal šią politiką UAB „Gandras Energoefektas” ketina:

 • veikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, aplinkosaugos normas ir taisykles, kurti ir gerinti normatyvus ir taisykles, siekiant pasiekti pasaulinio lygio rodiklius, bendradarbiauti su teisėtvarkos ir aplinkosaugos organais.
 • vykdant UAB „Gandras Energoefektas” veiklą užsienio šalyse vadovautis tarptautinėmis konvencijomis, sutartimis ir sutikimais, o taip pat aplinkosaugos įstatymais, taisyklėmis ir normomis, veikiančiomis tose šalyse.
 • gerinti veiklą aplinkosaugos srityje pagal tarptautinio standarto ISO14001 reikalavimus siekiant patenkinti visų suinteresuotų šalių reikalavimus:
  • nustatyti ir sumažinti iki mažiausio įmanomo lygio žalingų medžiagų, išsiskiriančių veiklos metu, kiekį aplinkos užterštumo prevencijai;
  • racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius resursus įmonės veiklos procesuose.
 • pakelti viso personalo sąmoningumo ir informatyvumo lygį dėl pagrindinių ir pagalbinių UAB „Gandras Energoefektas” veiklos procesų ekologinių aspektų;
 • reikalauti, kad visi darbuotojai laikytųsi aplinkosaugos normų ir taisyklių;
 • reikalauti iš rangovų ir subrangovų, kad laikytųsi tos pačios aplinkosaugos politikos kaip ir UAB „Gandras Energoefektas”;
 • nuolat tobulinti pramonės objektus siekiant sumažinti avaringumą ir neigiamą poveikį gamtai, susijusį su emisijomis ir nuotekomis;
 • reguliariai atlikinėti pramonės įmonės ir bet kurių teritorijų auditą, jeigu bus pretenzijų, nukreiptų į UAB „Gandras Energoefektas”, aplinkos būklės nustatimui. Į aplinkosaugos audito rezultatus bus atsižvelgiama priimant sprendimus ;
 • sukurti sąlygas, kuriomis UAB „Gandras Energoefektas” teikiamos prekės ir paslaugos negali pakenkti aplinkai;
 • Bendrauti ir bendradarbiauti su valdžios organais, visuomene ir žiniasklaida, atvirai informuodami suinteresuotas aplinkosaugos klausymais organizacijas, judėjimus ir asmenis.

 

Generalinis direktorius

D. Podčernin 2018-01-02