ISO 18001:2007 politika

UAB “GANDRAS ENERGOEFEKTAS”

DARBO SAUGOS SRITIES POLITIKA

Įmonės darbo saugos ir pramonės saugumo sistema, atitinkanti OHSAS 18001 reikalavimus yra taikoma tokiose srityse:

 • bendrų ir specialių statybos darbų projektų valdymas;
 • energetinės įrangos pardavimas (turbinos, katilai, siurbliai, vožtuvai ir kt.);
 • elektrotechninės objektų dalies su įtampa iki 10kV projektavimas ir montavimas;
 • Pramoninių šviestuvų, elektros paskirstymo ir automatinių prietaisų su įtampa iki 10kV, valdymo spintų, technologinių procesų automatizavimo sistemų projektavimas, pardavimas ir eksploatavimas.

UAB „Gandras Energoefektas“ darbo saugos srityje įsipareigojo:

 • užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutikimų reikalavimų, pramonės standartų ir normų, reglamentuojančių įmonės veiklą darbo saugos ir profesinio saugumo srityje reikalavimų, ir visų kitų reikalavimų, kuriuos įmonė įsipareigojo vykdyti, laikymąsi.
 • atlikti gamybinės rizikos identifikavimą, vertinimą ir reguliavimą, darbo vietų atestavimą pagal darbo sąlygas ir pagal jų programų, nukreiptų į nelaimingų atsitikimų ir profesinių lygų prevenciją, kūrimo ir realizavimo rezultatus;
 • vykdyti nuoseklų ir aktyvų viso įmonės personalo įtraukimą i profesinio saugumo, darbo ir sveikatos saugos veiklą ir šito dalyvavimo skatinimo gerinimą;
 • diegti nepertraukiamas įmonės personalo mokymo saugaus darbo sistemas, formuoti griežtus elgesio nuostatus dėl darbo saugos reikalavimų laikymosi;
 • užtikrinti nepertraukiamą darbo saugos ir pramoninio saugumo sistemos funkcionavimo tobulinimą, atsižvelgiant i ją kaip į vieną iš stabilaus konkurencingumo sudedamųjų;
 • užtikrinti įmonės personalo apsaugą nuo kenksmingų gamybos faktorių poveikio, diegti efektyvius darbo ir poilsio režimus, prireikus, diegti efektyvias kolektyvines ir individualias apsaugos priemones;
 • peržiūrėti, koreguoti ir tobulinti, pagal poreikį, organizacijos politiką darbo saugos ir profesinio saugumo srityje;
 • realizuoti esamą politiką vadovaujantis socialinės partnerystės principais, tiesioginio dialogo tarp darbdavio ir darbuotojų ribose.

Generalinis direktorius

D. Podčernin 2018-01-02