ISO 50001:2011 politika

UAB “GANDRAS ENERGOEFEKTAS”

ENERGIJOS POLITIKA

Energoefektyvumas reiškia mažesnes arba lygias energijos sąnaudas, lygiai arba didesnei naudai pasiekti (produktyvumui, aptarnavimui, prekėms ir t.t.). Įmonė siekia tęsti energoefektyvumo didinimo darbus, kas padės išvengti perviršinto energijos suvartojimo. Įmonės paslaugų kūrimo ir tiekimo mūsų sferoje energijos politika remiasi šiais principais:

  • Kasmetinis energijos suvartojimo mažinimas (pagamintam produkcijos, pelno, apyvartos vienetui), įskaitant klimato bei kitų atitinkamų faktorių pasikeitimą ir svyravimą);
  • Atitinkamų Energijos politikos sistemų, padedančių siekti mūsų tikslų ir planų energoefektyvumo srityje, diegimas ir palaikymas;
  • Atitiktis teisės aktams, susijusiems su energijos resursų naudojimu, energijos taupymu ir energijos efektyvumo didinimu;
  • Siekimas tiekti resursus, būtinus energoefektyvumo priemonėms ir programoms;
  • Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, mažinant kuro ir energijos resursų suvartojimą;
  • Energiją taupančių produktų bei energijos taupymo paslaugų kūrimas ir diegimas;
  • Nepertraukiamas darbuotojų apmokymas, siekiant padidinti įmonės energoefektyvumą bei jų profesionalumo lygį.

Generalinis direktorius

D. Podčernin  2018-01-02