ISO 9001:2008 politika

UAB “GANDRAS ENERGOEFEKTAS”

KOKYBĖS POLITIKA

Aukščiausi įmonės "Gandras Energoefektas" prioritetai yra:

  • Patikimų įrangos tiekėjų, užtikrinančių stabilų aprūpinimą aukštos kokybės įranga konkurencingumui pagerinti, pasirinkimas;
  • Statybos ir montavimo darbų kontrolės sustiprinimas;
  • Projektinių darbų kokybės gerinimas;
  • Visapusiškas užsakovų užklausų patenkinimas energijos gamybos ir energijos taupymo srityje ir užsakovų pasitikėjimo įmone augimas;
  • Kompetencijos, pastovaus žinių tobulinimo, įgūdžių ir personalo motyvavimo sistemos gerinimas;
  • Naujų paslaugų rūšių įsisavinimas;
  • Kokybės valdymo sistemos (pasirašytų sutarčių apimtis) rezultatyvumo gerinimas;

Visi darbuotojai parodo asmeninį aktyvumą (kiekvieno darbuotojo asmeniniai planai ir tikslai). Vadovų užduotis:

  • Suformuluoti užduotis ir reikalavimus darbuotojams;
  • Pateikti šias užduotis visiems darbuotojams;
  • Sukurti sąlygas užduočių įvykdymui.

Įmonės vadovybė prisiima atsakomybę už politikos pateikimą darbuotojams ir jos vykdymo motyvavimą. Įmonės vadovybė įsipareigoja pateikti lėšų ir resursų politikos realizavimui ir prisiima atsakomybę už jos realizavimą.

Generalinis direktorius
D. Podčernin 2018-01-02