AB "Panevėžio energija"

Techninio ir darbo projektų atlikimas.

Esamos mazuto ūkio garų šildymo sistemos rekonstravimas, sudarant galimybę naudoti mazuto šildymui ne tik garą bet ir vandens šildymo katilo termofikacinį vandenį.

Papildomos technologinės įrangos įrengimas: šildytuvo, siurblių su dažniu keitiklių, uždaromųjų ir reguliuojančių armatūrų, technologinių vamzdynų, valdymo sistemos.

Paleidimo derinimų darbų atlikimas ir objekto atidavimas į eksploataciją. Iki projekto įgyvendinimo Zarasų katilinėje mazuto ūkio šildymui naudotas brangus mazutas.

Projekto įgyvendinimas sudaro galimybę sumažinti mazuto suvartojimą ir šilumos nuostolius.

 

da proekt