AB "Panevėžio energija"

Projekto tikslas:
Sumažinti katilo šilumos gamybos sąnaudos. Buvo katilinė, kurioje dvi garo, dujų katilų 4 MW galios kiekvienas. Darbo režimas: vienas katilas veikia, vienas katilas rezerve. Temperatūra išeinančių dūminių dujų 260-280 C. Užsakovas norėjo sumažinti dūminių dujų temperatūrą - padidinęs katilinės efektyvumą.

Užsakovas:

AB „Panevėžio Energija“
Senamiesčio g. 113, Panevėžys

Vieta:
Janonio g.7, Panevėžys

Kas buvo padaryta:
Iš pradžių “Gandras Energoefektas” siūlė sprendimą su vienu ekonomaizeriu: Kadangi 50% kondensato yra grąžinami, vandens temperatūra prieš ekonomaizerį ~ 46 ° C (50% kondensato 90 ° C temperatūros + 50% šalto vandens 4 ° C temperatūros). Vanduo šildomas ekonomaizeryje nuo C 46 ° C iki 85 ° C, ir perduodamas į deaeratorių. Vandens srautas per ekonomaizerį - 2.33 m3 / val. Ekonomaizeris gamina 120 kW dirbdamas su vienu katilu. Suprojektuotas veikti su 2 katilais.

Privalumai:

 • Atsižvelgiant į tai, kad katilinė buvo suprojektuota labai glaudžiai, buvo problema su vieta ekonomaizeriui ir “bypass” buvo įmanoma tik tuo atveju, jei ekonomaizeris būtų vienas dviem katilams. Bypass leistų ekonomaizerio remontą katilų veikimų metų.
 • Ekonomaizerio efektyvumas yra didesnis, nei jei naudotis vandeniu po daeratorio.
 • Mažesnė nelaimingų atsitikimų tikimybė - žema vandens temperatūra pašalina vandens užvirimo ekonomaizeryje galimybę.

Trūkumai:

 • Ekonomaizeris ir vamzdžiai iš nerūdijančio plieno (užterštas vanduo su deguonimi)
 • Didelės išlaidos projekto rangovui.
 • Kartu su ekonomaizeriu turi būti įrengti kondensato spąstai - žemos vandens temperatūros neatmeta kondensacijos ekonomaizerio viduje galimybę.
 • Aprūpinti daeratorį elektronine valdymo sistema - klientas turėjo 2 elektrodus aukščiau ir žemiau daeratorio, o tai atmeta lygio reguliavimą daeratoryje galimybę.Užsakovas norėjo variantą su 2 ekonomaizeriais:
Vanduo šildomas po daeratorio nuo 105 ° C iki 146 ° C. Vanduo (esant 4 bar soties temperatūra 151 ° C) yra ant užvirimo ribos.Vandens srautas per ekonomaizerį - 2.33 m3 / val. Išmetamųjų dujų temperatūra po katilo 277 ° C, o išmetamųjų dujų temperatūra iš ekonomaizerio 160 ° C. Ekonomaizeris gamina 105 kW šilumos. Reikia naudoti valdiklį, kad po ekonomaizerio pakelti slėgį ekonomaizeryje iki 6 bar.

Privalumai:

 • Paprasta (klasikinė) schema
 • Paprasta rangovui
 • Aukšta vandens ir dujų temperatura apsaugo nuo kondensato susidarymo.

Trūkumai:

 • Tuo atveju, jei sutriktų reguliatorius - avarija su galingais hidrauliniais smūgiais ekonomaizeryje.
 • Padidėjo elektros suvartojimas dėl maitinimo siurblių (6 bar)
 • Po reguliatoriaus - garo-oro mišinys - greitas valdyklio gedimas (kavitacija)
 • Nėra bypass’o aplink ekonomaizerio - nėra galimybės dėl glaudžiai suprojektotos katilinės.


Duomenys gauti po ekonomaizerių įdiegimo: