SIA "Ventspils siltums"


UAB “Gandras energoefektas” atliko 116kW biokuru kūrenamo katilo su automatinio valymo sistema tiekimo bei įrengimo darbus.

 

 

 

20150116 085616

20150116 085644