ЗАО "Севзапэнергомонтаж"

UAB „Gandras Energoefektas “ 2015 m. atliko pilnai automatizuotos dujomis kūrenamos konteinerinės katilinės su kondensaciniais katilais 400 kW bendros galios tiekimą ir statybos darbus. Objekto adresas: Razmetelevo k., Vsevolozsko rajonas, Leningrado aps.

Atliktų darbų kaina sudarė 237 560 Eurų.

Darbai buvo užbaigti laiku, atlikti pagal galiojančių normatyvinių-techninių dokumentų reikalavimus. Objektas nustatyta tvarka buvo pripažintas tinkamu naudoti.

 

razmetelevo