UAB "CIE LT FORGE"

UAB „Gandras Energoefektas“ 2017 metais atliko UAB „Cie Lt Forge“ Kalimo štampavimo gamyklos Stoties g.12 Marijampolėje aušinimo sistemos įrangos statybos, montavimo ir paleidimo derinimo darbus.

Aušinimo sistemos įrangos kompleksas susideda iš: vandens aušintuvės, aušinimo siurblių, uždaromosios armatūros, automatinio valdymo sistemos.

Darbai buvo atlikti tinkamai, pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

20170517 115711


20170517 115642