Vakuuminio deaeravimo sistemos

  • paprasta konstrukcija ir priežiūra;
  • aukštas patikimumas;
  • aukštas deaeracijos efektas, esant sumažintoms temperatūroms t=76-80˚С;
  • proceso automatizavimas.


Techninės charakteristikos

 

Deaeratoriaus nominalus našumas  7, 15, 35, 50, 100, 150, 200 m³/val 
Vandens nominali temperatūra prieš deaeratorių 75-80˚С
Vandens nominalus slėgis prieš deaeratorių 4 bar
Nominalus slėgis deaeratoriuje (pagal vakuummetrą) -0,5 bar
Ištirpintojo deguonies koncentravimas prieš deaeratorių >8000 mkg/l
Ištirpintojo deguonies koncentravimas po deaeratoriaus <50 

 

Vakuuminio deaeravimo sistemos trumpas darbo aprašymas:

 

Chemiškai išvalytas 20˚С temperatūros vanduo tiekiamas į šilumokaitį, šildomas iki 76-80°С temperatūros ir po to vanduo tiekiamas į vakuuminio deaeratoriaus darbines tūtas.

Esant deaeratoriaus minimaliam apkrovimui vanduo paduodamas į vieną deaeratoriaus tūtą. Kitos tūtos uždaromos vožtuvu su elektros pavaromis.

Praeidamas per darbines tūtas chemiškai išvalytas vanduo užverda, ir išskiriamos ištirpusios koroziškai aktyviosios dujos (O2, CO2).

Vakuuminio deaeratoriaus slėgis yra -0,5÷-0,7 atm. (vakuummetro parodymai). Po vakuuminio deaeratoriaus deaeruotas vanduo nuteka į deaeratoriaus baką. Deaeratoriaus bako talpa lygi 5-10% nuo maksimalaus valandinio srauto.

Deaeruotas vanduo iš bako deaeroto vandens siurbliu paduodamas į akumuliacinius bakus arba į katilus.

Išsiskirusios koroziškai aktyviosios dujos iš deaeratoriaus kolonėlės ir deaeratoriaus bako pašalinamos vandens žiediniu vakuuminiu siurbliu. Sistemoje numatyti 2 siurbliai (vienas - darbinis, antras - rezervinis). Vakuuminio siurblio sandarinimo skystis yra šaltas, 15-20˚С temperatūros, techniškas vanduo. Šaltas vanduo į vakuuminį siurblį paduodamas siurbliu iš šalto vandens bako.

Po vakuuminio siurblio atidirbtas vanduo ir vandens-dujų mišinys nupilami į vakuuminio siurblių vandens baką.