Trijų sraigtų siurbliai

Techniniai duomenys

  • Našumas iki 815 m3/val.
  • Slėgis iki 138 barų
  • Temperatūra iki 200 С
  • Klampumas iki 5 000 cSt

Trijų sraigtų siurbliai sudaryti iš trijų besisukančių dalių - centrinio varomojo sraigto ir dviejų varomųjų sraigtų. Trijų sraigtų siurbliai skirti mašininės alyvos, dyzelinės alyvos, tepamųjų medžiagų, mazuto perpumpavimui.

Trijų sraigtų siurbliai veikia pagal trijų dinamiškai subalansuotų sraigtų (centrinio varomojo sraigto ir dviejų varomųjų sraigtų) principą. Šie sraigtai sudaro mazgą. Rotorių sriegiai kartu sudaro sandarinimus siurblio darbo ertmėje.

Darbo principas
Pagrindinis sraigtas paleidžiamas pirmine pavara ir atlieka pagrindinį darbą. Varomieji sraigtai veikia kaip sandarinimo įtaisai ir, kadangi jie neatlieka jokio darbo, jie nereikalauja pavaros, išskyrus perpumpuojamo skysčio hidraulinio veikimo. Rotorių sriegiai sudaro tankiai hermetizuotas kameras siurblio korpuso darbo ertmėje ir, sraigtams sukantis, šitos kameros juda ašies kryptimi išilgai darbo ertmės iš įsiurbimo pusės. Iš slėgio pusės skystis tiekiamas į slėginį vamzdyną.