EC Проекты

„Gandras" diegia naujus įrenginius

Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšos daugeliui įmonių atrodo beveik nepasiekiamos. Parengti sėkmingus projektus, kuriems būtų skiriamas Europos Sąjungos finansavimas, pasiseka ne visoms bendrovėms. Tačiau yra nemažai įmonių, kurios ES skirtą paramą sėkmingai įgyvendina, taip plėsdamos ir gerindamos savo veiklą. Viena iš tokių įmonių yra uždaroji akcinė bendrovė „Gandras Energoefektas“.

Подробнее...

„Gandras“ siekia pagerinti kokybę

UAB „Gandras Energoefektas“ nuo 2012 m. kovo 30 d. įgyvendino projektą „UAB „Gandras Energoefektas“ verslo produktyvumo ir konkurencingumo didinimas, diegiant inovatyvius e-verslo sprendimus“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos regioninės plėtros fondas. Projekto pabaiga yra 2013 m. birželio mėn.

Подробнее...

"Gandras" išnaudoja galimybes užsienyje

UAB „Gandras Energoefektas” 2013 m. sausio mėnesį baigė įgyvendinti projektą „UAB „Gandras Energoefektas” siūlomų kogeneracinių jėgainių eksporto rinkų plėtra”, kurį iš dalies finansavo Lietuvos Respublika ir Europos regioninės plėtros fondas.

Подробнее...

„Gandras“ įdiegė energijos vartojimo vadybos sistemą

Įvertinus rinkos situaciją UAB „Gandras energoefektas“ nustatė, jog siekiant padidinti konkurencingumą, pardavimų ir eksporto apimtis, būtina užtikrinti efektyvesnį energijos vartojimą. Šiam tikslui buvo būtina įdiegti energijos vartojimo vadybos sistemą. Sistemos diegimas leidžia sumažinti energijos sąnaudas, neigiamą poveikį aplinkai ir patvirtina, jog įmonės gamyba vystoma laikantis aplinkai mažiau kenksmingų principų.

Подробнее...

ISO