AB "Panevėžio energija"

Паневежис, Литва
2015

12 МВт водогрейный котел

AB „Panevėžio Energija“ užsakymu objekte Panevėžio Rajoninė Katilinė Nr. 1 (RK-1) adresu Pušaloto g. 191, Panevėžys numatyta pastatyti naują biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą 12 MW galios. Projekto tikslas – LR Vyriausybės 2012 m. birželio mėn. 21 d. nutarimu Nr. 789 priimtos Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimas, keičiant iškastinį kurą į biokurą.

Buvo numatomi sekantys pagrindiniai sprendiniai:20160422 145715

  • 12MW vandens šildymo katilas 130°C 16 bar, komplekte su mechanizuota biokuro deginimo pakura ir pagalbiniais priklausiniais (judančiu ardynu, pūtino ir traukos ventiliatoriais, degimo oro šilumokaičiu, apsauginiai vožtuvais, slėgio ir temperatūros matavimo prietaisais, automatine suspausto oro kaitravamzdžių valymo sistema su kompresoriumi);
  • Vamzdynai, jungiantys projektuojamą vandens šildymo katilą į esamą katilinės termofikacinio vandens sistemą.
  • Kuro padavimo į katilą sistema, kuro sandėlio projektavimas;
  • Pelenų surinkimo ir šalino sistema su dūmų valymo nuo kietųjų dalelių beteriniame ciklone ir rankoviniame filtre;
  • Degimo produktų kanalai dūmų nuvedimui į dūmtraukį;
  • Kontrolės ir matavimo priemonės

Projektuojant biokurą deginanti vandens šildymo katilą, projektuotojams ir dengto biokuro sandėlis, iš kurio kuras paduodamas į katilo pakurą (2 parų nominalaus katilo našumo kuro poreikio talpos) ir atvira kuro sandėliavimo aikštelė (2 parų nominalaus katilo našumo kuro poreikio talpos).

Kuro padavimas iš sandėlio į projektuojamą katilą yra pilnai automatizuotas ir reguliuojamas pagal katilo išvystomą galingumą, priklausomai nuo išeinančio iš katilo termofikacinio vandens temperatūros.

Oras degimui imamas iš katilo salės ir į katilą tiekiamas pūtimo ventiliatorių pagalba. Į katilinę oras priteka per sienoje projektuojamą oro paėmimo užklandą.

Pelenai iš katilo šalinami automatiniu būdu, uždarais transporteriais į pelenų konteinerius V = 7 m3. Iš multiciklono pelenai šalinami automatiniu būdu.

Degimo produktai į atmosferą bus išmetami per naujai projektuojamą, izoliuotą nerūdijančio plieno dūmtraukį H = 55 m, vidinis diametras 1,6 m, išorinis diametras 1,9 m.

Tam, kad sumažinti kietųjų dalelių koncentraciją prieš ekonomaizerį (kurį numatyta sumontuoti ateityje) numatyta įrengti rankovinį filtrą su savaime išsivalančia sistema suspaustu oru.